Học Viện Thiết Kế Tokyo
Ký túc xá sinh viên
Cơ sở ký túc xá của chúng tôi cung cấp những lợi ích sau:
・Thoải mái khi ở chung với các sinh viên cùng độ tuổi.
・Cung cấp hai bữa ăn (sáng và tối) mỗi ngày.
・Ký túc xá được trang bị nội thất.
・Dịch vụ hỗ trợ giám sát (một cặp vợ chồng sống tại chỗ) được cung cấp cho mỗi ký túc xá.
・Sinh viên sống ở ký túc xá do TDA quy định sẽ được miễn một phần phí vào cổng ký túc xá (300.000 Yên) và tiền bảo đảm.
Đầu trang