Học Viện Thiết Kế Tokyo
Hướng dẫn nhập học

Từ nộp đơn cho đến ghi danh Cách thức nộp đơn

Từ nộp đơn cho đến ghi danh

Chọn khoa Chúng tôi cung cấp nhiều khoa khác nhau trong lĩnh vực sáng tạo, như thiết kế, thiết kế nhân vật mangan và nhân vật anime. Hãy cẩn thận lựa chọn một khoa phù hợp với nguyện vọng nghề nghiệp trong tương lai của bạn.
Nộp hồ sơ dự tuyển - Nhập học theo thư giới thiệu và Nhập học thông thường
Đặt hồ sơ dự tuyển của bạn vào trong phong bì quy định và nộp cho TDA.
- Nhập học AO
Quy trình sàng lọc sơ bộ sẽ được tiến hành trước khi nộp đơn. Các sinh viên được chấp nhận phải nộp hồ sơ dự tuyển cho TDA sau đó.
Tuyển chọn Việc tuyển chọn được thực hiện thông qua quy trình phỏng vấn, thi viết bằng tiếng Nhật (sinh viên nộp đơn có thể được miễn kiểm tra trong một số trường hợp) và sàng lọc hồ sơ.
Phỏng vấn và kiểm tra sẽ được tiến hành khi sinh viên nộp hồ sơ dự tuyển cho TDA.
Công bố kết quả Khoảng một tuần
Thanh toán ban đầu Thanh toán ban đầu trong vòng hai tuần kể từ ngày nhận được kết quả đạt
Thông tin ghi danh sẽ được gửi đi Thông tin (về lễ ghi danh, cách mua tài liệu và sách giáo khoa) sẽ được gửi đi vào giữa tháng 2.
Thanh toán đợt II Thanh toán (hoàn tất) đợt II vào giữa tháng 3
Lễ ghi danh Lễ ghi danh sẽ được tổ chức vào đầu tháng 4
Định hướng và các hoạt động khác sẽ bắt đầu vào ngày sau ngày diễn ra lễ đăng ký.

Lưu ý đối với sinh viên tương lai nộp đơn trực tiếp từ nước ngoài:
Để biết chi tiết về cách nộp hồ sơ dự tuyển và tham gia phỏng vấn, hãy liên hệ trước với chúng tôi (qua điện thoại hoặc email).

Quy định hồ sơ

Sinh viên nộp đơn ít nhất phải đủ 18 tuổi (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019) và phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

1. Đã hoàn thành 12 hoặc nhiều năm học chính quy
Lưu ý: Vui lòng tham khảo ý kiến chúng tôi nếu bạn đã hoàn thành chương trình học 11 năm.
2. Đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
(a) Đã học liên tục ít nhất 6 tháng với điểm số cao và theo học tại trường Nhật ngữ hoặc một học viện khác được chứng nhận bởi Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục Nhật ngữ
(b) Đã đạt trình độ N1 hoặc N2 trong kỳ thi Kiểm tra trình độ thành thạo tiếng Nhật (JLPT) được tổ chức bởi Hiệp hội Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế Nhật Bản hoặc Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản
(c) Đạt ít nhất 200 điểm đọc hiểu, nghe hiểu, nghe & đọc hiểu tiếng Nhật như là bài Kiểm tra ngoại ngữ trong Kỳ thi tuyển sinh sinh viên quốc tế đại học Nhật Bản (EJU) được tiến hành bởi Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản
(d) Đã theo học trong hơn một năm tại một trường quy định ở Điều 1 Đạo Luật Giáo Dục Trường Học Nhật Bản (ngoại trừ trường mẫu giáo)
3. Có bằng chứng hỗ trợ tài chính để thanh toán học phí và chi phí sinh hoạt khi học tại Nhật

Cách thức tuyển chọn

Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và thi viết bằng tiếng Nhật (sinh viên nộp đơn có thể được miễn kiểm tra trong một số trường hợp)

Cách thức nộp đơn

Có nhiều cách để nộp đơn cho TDA: nhập học theo thư giới thiệu, nhập học thông thường, nhập học AO và nhập học theo thư giới thiệu từ một trường chỉ định.
Miễn toàn bộ phí dự tuyển (20.000 Yên) trong trường hợp nhập học theo thư giới thiệu, nhập học AO hoặc nhập học theo thư giới thiệu từ một trường chỉ định.

Cách thức nộp đơn

Có nhiều cách để nộp đơn cho TDA: nhập học theo thư giới thiệu, nhập học thông thường, nhập học AO, và nhập học theo thư giới thiệu từ một trường chỉ định.

Nhập học theo thư giới thiệu và Nhập học thông thường

- Thời hạn nộp đơn đăng ký nhập học theo thư giới thiệu: Từ ngày 3 tháng 9 năm 2018 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019
- Thời hạn nộp đơn đăng ký thông thường: Từ ngày 3 tháng 9 năm 2018 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019
Lưu ý 1: Đối với sinh viên nộp đơn trực tiếp từ nước ngoài và những sinh viên hiện đang ở Nhật Bản có visa Du lịch tạm thời thì thời hạn là ngày 21 tháng 12 năm 2018 cho cả hai hình thức nộp đơn.
Lưu ý 2: Quy trình nộp đơn có thể kết thúc trước thời hạn nêu trên nếu số đơn đăng ký vượt quá số vị trí có sẵn ở mỗi khoa.

Nhập học theo thư giới thiệu Các phương thức giới thiệu (1, 2 và 3)
(1) Giới thiệu bởi nhà trường Loại hình này bắt buộc sinh viên nộp đơn phải được giới thiệu bởi một giảng viên của một cơ sở giáo dục (trường Nhật ngữ hoặc trường đại học) mà sinh viên đó hiện đang theo học hoặc đã tốt nghiệp.
Sinh viên nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Thực sự quan tâm đến lĩnh vực thiết kế, sẵn sàng theo học ngành thiết kế (với mục tiêu làm việc cho lĩnh vực thiết kế trong tương lai) và có tính cách phù hợp với TDA.
- Được giới thiệu bởi một giảng viên của một cơ sở giáo dục (trường Nhật ngữ hoặc trường đại học) mà sinh viên đó hiện đang theo học hoặc đã tốt nghiệp.
(2) Giới thiệu bởi TDA Sinh viên nộp đơn đã phải tham dự một sự kiện sân chơi mở (nhập học thử, v.v...) hoặc một chuyến tham quan TDA.
(3) Tự giới thiệu Loại hình này bắt buộc sinh viên nộp đơn phải tự giới thiệu.
Sinh viên nộp đơn phải thực sự quan tâm đến lĩnh vực thiết kế và sẵn sàng theo học ngành thiết kế (với mục tiêu làm việc cho lĩnh vực thiết kế trong tương lai).
Nhập học thông thường Sinh viên nộp đơn không cần giới thiệu.

Các phương thức nhập học khác

Nhập học AO Phương thức nhập học này bắt buộc sàng lọc sơ bộ trước khi nộp đơn.
- Đơn được chấp nhận trong một thời hạn nhất định và sau đó quy trình sàng lọc nhập học AO sẽ được tiến hành.
- Thời hạn nộp đơn đợt I: Từ ngày 2 tháng 7 năm 2018 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018
- Thời hạn nộp đơn đợt II: Từ ngày 3 tháng 9 năm 2018 đến ngày 21 tháng 9 năm 2018
        - Thời hạn nộp đơn đợt Ⅲ: Từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 đến ngày 16 tháng 10 năm 2018
        - Thời hạn nộp đơn đợt Ⅳ: Từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 đến ngày 16 tháng 11 năm 2018
- Những sinh viên nộp đơn đã vượt qua quy trình sàng lọc phải nộp đơn đăng ký từ ngày 3 tháng 9 năm 2018 đến ngày 17 tháng 11 năm 2018.
Lưu ý: Để biết chi tiết về loại hình nhập học AO, xem Sổ tay hướng dẫn nhập học (Hướng dẫn nhập học).
Nhập học theo thư giới thiệu từ một trường chỉ định Phương thức này bắt buộc sinh viên nộp đơn phải được giới thiệu bởi trường Nhật ngữ mà TDA chỉ định.
Lưu ý: Để biết chi tiết về việc trường của bạn có được TDA chỉ định hay không (và các chi tiết khác như tiêu chí giới thiệu, thời hạn nộp đơn cũng như các tài liệu liên quan), hãy kiểm tra với trường Nhật ngữ của bạn.

Hồ sơ dự tuyển

(1) Đơn đăng ký nhập học - Sử dụng mẫu đơn đăng ký nhập học theo quy định (đối với sinh viên quốc tế). Điền tất cả các mục cần thiết (cả hai mặt) và gửi kèm một bức ảnh.
(2) Giấy chứng nhận tốt nghiệp của trường gần nhất - Giấy chứng nhận bằng cấp của trường gần nhất (hoặc chính bằng cấp đó)
Lưu ý: Chỉ chấp nhận giấy chứng nhận gốc. Giấy chứng nhận bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh bắt buộc phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Nhật.
(3) Bằng chứng về trình độ thành thạo tiếng Nhật Nộp tất cả các tài liệu có liên quan.
Sinh viên đã học liên tục ít nhất 6 tháng tại trường Nhật ngữ hoặc một học viện khác được chứng nhận bởi Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục Nhật ngữ - Bảng điểm và giấy chứng nhận tham gia của trường Nhật ngữ Lưu ý: Nộp các giấy tờ mới nhất vào thời điểm nộp đơn đăng ký.
Sinh viên đã đạt trình độ N1 hoặc N2 trong kỳ thi Kiểm tra trình độ thành thạo tiếng Nhật (JLPT) tổ chức bởi Hiệp hội Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế Nhật Bản hoặc Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản - Giấy chứng nhận ghi rõ sinh viên nộp đơn đã đạt trình độ N1 hoặc N2 Lưu ý: Chỉ chấp nhận giấy chứng nhận gốc.
Sinh viên đạt ít nhất 200 điểm đọc hiểu, nghe hiểu, nghe & đọc hiểu tiếng Nhật cho bài Kiểm tra ngoại ngữ trong Kỳ thi tuyển sinh sinh viên quốc tế đại học Nhật Bản (EJU) được tiến hành bởi Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản - Bảng điểm
Lưu ý: Nộp bản gốc.
Sinh viên đã ghi danh/theo học trong hơn một năm tại một trường quy định ở Điều 1 Đạo Luật Giáo Dục Trường Học Nhật Bản (ngoại trừ trường mẫu giáo) - Giấy tờ cho thấy sinh viên nộp đơn đã được ghi danh vào trường hơn một năm (chẳng hạn như hồ sơ khóa học)
(4) Bằng chứng về khả năng thanh toán học phí và chi phí sinh hoạt - Thư chuyển tiền hoặc sổ tiết kiệm tài khoản tiền gửi ngân hàng của bạn (cập nhật đến thời điểm nộp đơn) Lưu ý 1: Sinh viên hiện đang sống tại Nhật Bản nộp các giấy tờ chứng minh khả năng tự mình thanh toán toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt (tại thời điểm nộp đơn). Lưu ý 2: Nếu bạn không thể cung cấp bằng chứng về khả năng tự mình thanh toán toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt, bạn có thể được yêu cầu nộp giấy chứng nhận tuyển dụng, giấy chứng nhận thu nhập hàng năm và giấy chứng nhận số dư tiền gửi của người bảo trợ đã đồng ý đóng học phí cho bạn.
(5) Ảnh - Hai ảnh (rộng 3cm x cao 4cm)
Lưu ý 1: Phải là ảnh mới chụp (trong vòng ba tháng) và tuân thủ các quy ước ảnh hộ chiếu (đầu và vai, nền trơn, không có đồ trang sức như mũ nón, v.v...).
Lưu ý 2: Ở mặt sau mỗi ảnh, viết tên bạn và tên khoa phù hợp. Nộp cả hai ảnh cùng nhau (một ảnh kèm theo đơn đăng ký nhập học và ảnh còn lại bỏ trong phong bì phù hợp) cho TDA.
(6) Các mục khác - Thẻ cư trú - Hộ chiếu - Thẻ bảo hiểm y tế quốc gia
Lưu ý: Thẻ gốc phải được cung cấp theo yêu cầu.
- Bảng điểm và giấy chứng nhận tham gia nếu bạn đã được ghi danh vào một trường đại học hoặc trường cao đẳng nghề tại Nhật
(7) Các giấy tờ cần nộp trong trường hợp nhập học theo thư giới thiệu Tùy vào loại hình giới thiệu, bạn phải nộp thêm các giấy tờ sau ngoài các giấy tờ nêu ở mục (1) cho đến mục (6) ở trên.
Giới thiệu bởi nhà trường - Thư giới thiệu từ trường của bạn (theo mẫu quy định của TDA)
Giới thiệu bởi TDA - Giấy chứng nhận tham gia (cấp cho những ai tham gia một trong các sự kiện sân chơi mở hoặc các chuyến tham quan học viện của TDA)
Tự giới thiệu - Thư tự giới thiệu (dài khoảng 300 chữ Nhật (theo mẫu quy định của TDA))
(8) Các giấy tờ cần nộp trong trường hợp nhập học AO - Giấy chứng nhận tham gia (cấp cho những ai tham gia một trong các sự kiện sân chơi mở hoặc các chuyến tham quan học viện của TDA)
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện nộp đơn (cấp cho những ai vượt qua quy trình sàng lọc ban đầu để nhập học AO)

Phí dự tuyển

20.000 Yên
Lưu ý: Miễn phí dự tuyển trong trường hợp nhập học theo thư giới thiệu, nhập học AO hoặc nhập học theo thư giới thiệu từ một trường chỉ định.

Cách nộp hồ sơ dự tuyển

Sinh viên quốc tế phải nộp đơn trực tiếp tại văn phòng TDA phù hợp (ngoại trừ đơn đăng ký gửi trực tiếp từ nước ngoài).
Mang theo toàn bộ hồ sơ và phí dự tuyển (chỉ áp dụng cho nhập học thông thường).
Lưu ý 1: Phí dự tuyển (chỉ áp dụng cho nhập học thông thường) phải được thanh toán bằng tiền mặt.
Lưu ý 2: Vui lòng thông báo cho chúng tôi (qua điện thoại) về ngày giờ mà bạn dự kiến nộp đơn.

Đối với sinh viên quốc tế nộp đơn từ bên ngoài nước Nhật

Lưu ý: Để biết chi tiết về cách thức nộp đơn và phí dự tuyển, xem ở trên.

Hồ sơ dự tuyển

(1) Đơn đăng ký nhập học - Sử dụng mẫu đơn đăng ký nhập học theo quy định (đối với sinh viên quốc tế).
Điền tất cả các mục cần thiết (cả hai mặt) và gửi kèm một bức ảnh.
(2) Giấy chứng nhận tốt nghiệp của trường gần nhất - Giấy chứng nhận bằng cấp của trường gần nhất (hoặc chính bằng cấp đó)
Lưu ý 1: Chỉ chấp nhận giấy chứng nhận gốc. Giấy chứng nhận bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh bắt buộc phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Nhật.
Lưu ý 2: Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học (kể cả các trường cao đẳng) của Trung Quốc phải nộp bản gốc báo cáo xác nhận học tập của Trung tâm Thông tin & Hướng nghiệp Sinh viên Trung Quốc (Trung tâm Chứng nhận của Bộ Giáo dục) hoặc Trung tâm Phát triển Bằng cấp & Giáo dục Đại học Trung Quốc.
(3) Bằng chứng về trình độ thành thạo tiếng Nhật Nộp tất cả các tài liệu có liên quan.
Sinh viên đã học liên tục ít nhất 6 tháng tại trường Nhật ngữ hoặc một học viện khác được chứng nhận bởi Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục Nhật ngữ - Bảng điểm và giấy chứng nhận tham gia của trường Nhật ngữ
Lưu ý: Nộp các giấy tờ mới nhất vào thời điểm nộp đơn đăng ký.
Sinh viên đã đạt trình độ N1 hoặc N2 trong kỳ thi Kiểm tra trình độ thành thạo tiếng Nhật (JLPT) tổ chức bởi Hiệp hội Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế Nhật Bản hoặc Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản - Giấy chứng nhận ghi rõ sinh viên nộp đơn đã đạt trình độ N1 hoặc N2
Lưu ý: Nộp bản gốc.
Sinh viên đạt ít nhất 200 điểm đọc hiểu, nghe hiểu, nghe & đọc hiểu tiếng Nhật cho bài Kiểm tra ngoại ngữ trong Kỳ thi tuyển sinh sinh viên quốc tế đại học Nhật Bản (EJU) được tiến hành bởi Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản - Bảng điểm
Lưu ý: Nộp bản gốc.
Sinh viên đã ghi danh/theo học trong hơn một năm tại một trường quy định ở Điều 1 Đạo Luật Giáo Dục Trường Học Nhật Bản (ngoại trừ trường mẫu giáo) - Giấy tờ cho thấy sinh viên nộp đơn đã được ghi danh vào trường hơn một năm (chẳng hạn như hồ sơ khóa học)
(4) Bằng chứng về khả năng thanh toán học phí và chi phí sinh hoạt - Giấy chứng nhận tuyển dụng, giấy chứng nhận thu nhập hàng năm và giấy chứng nhận số dư tiền gửi của người bảo trợ đã đồng ý đóng học phí cho bạn
(5) Ảnh - Ba ảnh (rộng 3cm x cao 4cm)
Lưu ý 1: Phải là ảnh mới chụp (trong vòng ba tháng) và tuân thủ các quy ước ảnh hộ chiếu (đầu và vai, nền trơn, không có đồ trang sức như mũ nón, v.v...).
Lưu ý 2: Ở mặt sau mỗi ảnh, viết tên bạn và tên khoa phù hợp. Nộp tất cả các ảnh cùng nhau (một ảnh kèm theo đơn đăng ký nhập học và hai ảnh còn lại bỏ trong phong bì phù hợp) cho TDA.
(6) Các mục khác - Bản sao hộ chiếu
Sao chép các trang sau đây và nộp lại.
- Bìa trước và bìa sau hộ chiếu
- Trang cho thấy số hộ chiếu và ảnh bạn
- Tất cả các trang cho thấy hồ sơ xuất nhập cảnh, tình trạng visa, v.v...
Lưu ý: Nếu bản sao không rõ, bạn có thể được yêu cầu nộp bản sao rõ hơn.
- Bảng điểm và giấy chứng nhận tham gia nếu bạn đã được ghi danh vào một trường đại học hoặc trường cao đẳng nghề tại Nhật
(7) Các giấy tờ cần nộp trong trường hợp nhập học theo thư giới thiệu Tùy vào loại hình giới thiệu, bạn phải nộp thêm các giấy tờ sau ngoài các giấy tờ nêu ở mục (1) cho đến mục (6) ở trên.
Giới thiệu bởi nhà trường - Thư giới thiệu từ trường của bạn (theo mẫu quy định của TDA)
Giới thiệu bởi TDA - Giấy chứng nhận tham gia (cấp cho những ai tham gia một trong các sự kiện sân chơi mở hoặc các chuyến tham quan học viện của TDA)
Tự giới thiệu - Thư tự giới thiệu (dài khoảng 300 chữ Nhật (theo mẫu quy định của TDA))
(8) Các giấy tờ cần nộp trong trường hợp nhập học AO - Giấy chứng nhận tham gia (cấp cho những ai tham gia một trong các sự kiện sân chơi mở hoặc các chuyến tham quan học viện của TDA)
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện nộp đơn (cấp cho những ai vượt qua quy trình sàng lọc ban đầu để nhập học AO)

Cách nộp hồ sơ dự tuyển

Gửi toàn bộ hồ sơ dự tuyển trong một bưu kiện qua đường bưu điện.
Lưu ý: Nếu bạn định nộp hồ sơ trực tiếp cho TDA, hãy báo trước (ngày giờ) cho chúng tôi qua điện thoại.
■ Địa chỉ bưu điện
Harajuku Gakuen, Tokyo Design Academy
3-62-8 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 151-0051
ĐT: +81-3-3497-0701

Gửi phí dự tuyển (chỉ áp dụng cho nhập học thông thường) vào tài khoản ngân hàng dưới đây để gửi học phí vào thời điểm nộp đơn.
■ Tài khoản ngân hàng để gửi học phí
Tên ngân hàng: Bank of Mitsubishi UFJ
Tên chi nhánh: Harajuku Branch
Địa chỉ chi nhánh: 3-6-1 Kita Aoyama, Minato-ku, Tokyo, Japan
Mã SWIFT: BOTKJPJT
Số tài khoản: 1047375
Địa chỉ học viện: 3-62-8 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan
Tên người nhận: Harajuku Gakuen

Đầu trang